reprezentanca odbijanje ddv
Domača stran Zemljevid strani   Računovodski servisPošlji sporočilo
Računovodski servis Storitve Zaposleni Povezave Kontakt Računovodska tarifa Novosti Povpraševanje

ŽELITE KRAJŠI NASVET

Pozor: Za spodaj navedene informacije ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Če vam pridobljene informacije niso dovolj, poglejte v navedeno zakonodajo in standarde. Prepričajte se, da se predpisi v vmesnem obdobju niso spremenili.

 

Kdaj postanem zavezanec za DDV

 

Datum: Januar 2011

Davčni zavezanec je oproščen obračunavanja DDV, če v obdobju zadnjih 12 mesecev ni presegel oziroma ni verjetno, da bo presegel znesek 25.000 eurov obdavčljivega prometa.

Obračunavanja DDV je oproščena tudi dobava blaga in storitev v okviru osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kot jo določajo predpisi o dohodnini, če se zanjo dohodek ne ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov in, če katastrski dohodek vseh članov kmečkega gospodinjstva za zadnje koledarsko leto ne presega 7. 500 eurov. Za osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost se kot davčni zavezanec za namene tega zakona šteje eden od članov kmečkega gospodinjstva, zavezancev za dohodnino od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki ga člani kmečkega gospodinjstva, zavezanci za dohodnino iz te dejavnosti določijo za predstavnika.

Zavezanec za ddv postaneš torej, ko dosežeš prag 25.000 obdavčljivega prometa. Obdavčljivi promet je opredeljen v 94.členu DDV, ki pravi, da se v obdavčljivi promet vštevajo:

  • Znesek obdavčenih dobav in storitev
  • Znesek pravih oprostitev plačila DDV (iz 52., 53., 54., in 55. člen ZDDV) - predvsem izvoz
  • Znesek transakcij z nepremičninami, finančne transakcije ter zavarovalne storitve, razen seveda če so te transakcije postranske transakcije

V obdavčljivi promet pa se ne všteva odtujitev opredmetenih ali neopredmetenih osnovnih sredstev.

Če opravljamo le oproščene dobave blaga oz. storitev, od katerih se DDV ne sme odbijati, se ni potrebno identificirati za namene DDV, seveda pod pogojem da ne gre za transakcije z  nepremičninami, s finančnimi in zavarovalniškimi storitvami, kjer se je potrebno registrirati, če presežemo zgoraj omenjeni prag.

Poleg tega se je potrebno registrirati tudi:

  • Davčnim zavezancem kmetom, ki so presegli 7.500 EUR katastrskega dohodka
  • Pridobiteljem blaga iz drugih držav članic, ki so pridobili za več kot 10.000 evrov blaga
  • Davčnim zavezancem tujcem, katerih dobave v Slovenijo so presegle 35.000 EUR
  • Davčnim zavezancem, ki opravljajo in prejemajo nekatere storitve iz tuijine (ni mejne vrednosti).

Vsi, razen tistih iz zadnje točke, se lahko tudi prostovoljno vključijo v ureditev DDV, vendar morajo ostati vključeni v predpisanem obdobju. Naj še opozorim da tisti, ki imaj posebno ID za DDV (pridobitelji iz drugih držav za več kot 10.000 EU, tisti, ki prejemajo nekatere storitve), ne smejo odbijati obračunanega ddv.

Za podrobnejše napotke si poglejte zakon o davku na dodano vrednost.

 

Vir:

Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)

Pravilnik o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (P-ZDDV-1)


Prva stranStoritveZaposleniPovezaveKontaktPogosta vprašanjaNovostiPovpraševanje

Izjava o zasebnosti

 
Avtorske pravice (c) 2010 Najgo d.o.o. Vse pravice pridržane