Uporaba službenega vozila v zasebne namene obračun bonitete pri službenem vozilu
Domača stran Zemljevid strani   Računovodski servisPošlji sporočilo
Računovodski servis Storitve Zaposleni Povezave Kontakt Računovodska tarifa Novosti Povpraševanje

ŽELITE KRAJŠI NASVET

Pozor: Za spodaj navedene informacije ne prevzemamo nikakršne odgovornosti. Če vam pridobljene informacije niso dovolj, poglejte v navedeno zakonodajo in standarde. Prepričajte se, da se predpisi v vmesnem obdobju niso spremenili.

Uporaba službenega vozila za zasebne namene, obračun bonitete

 

Datum besedila: februar 2009


UPORABA SLUŽBENEGA VOZILA V PRIVATNE NAMENE


Vozilo uporablja zaposleni


43. člen Zdoh-2 pravi: ko delodajalec zagotovi delojemalcu osebno motorno vozilo za privatne namene, ne glede na dejansko uporabo vozila za privatne namene in ne glede na način, kako je delodajalec pridobil vozilo, se  v davčno osnovo delojemalca všteva 1,5 % nabavne vrednosti vozila mesečno za vsak začeti koledarski mesec uporabe vozila.

Za potrebe izračuna bonitete, se nabavna vrednost osebnega motornega vozila vozila v drugem letu zniža za 15 % in v naslednjih letih do vključno četrtega leta uporabe še vsako leto za 15 . V petem letu uporabe se vrednost zniža še za 10 % in v naslednjih letih do vključno osmega leta uporabe še vsako leto po 10 %. V vseh naslednjih letih uporabe je nabavna vrednost vozila, ki se uporablja za izračun bonitete enaka le 10 % začetne nabavne vrednosti.

Zakon omenja tudi dodatne okoliščine, ki vplivajo na povečanje in zmanjšanje osnove za izračun bonitete.

V  primerih, ko gorivo za celotno uporabo vozila (službeno in privatno) zagotovi in plača delodajalec, se v skladu z 43. členom ZDoh-2, znesek bonitete poveča za 25 %. To pomeni, da ima zaposleni v takem primeru boniteto v višini 1,875 % od nabavne vrednosti vozila, ki ga uporablja.

V primerih, ko delojemalec s službenim vozilom mesečno prevozi manj kot 500 km v privatne namene, se v skladu z 43. členom Zdoh-2 nabavna vrednost vozila, zmanjša za 50 %. Kot dodatek pa naj omenim, da je v davčni uredbi določeno, da v primeru, ko ima posameznik pravico do uporabe službenega vozila v zasebne namene, pri tem pa mu tudi gorivo za zasebne vožnje zagotavlja delodajalec, ne more prejeti povračila stroškov prevoza na in z dela kot neobdavčen dohodek.


Vozilo uporablja oseba, ki v podjetju ni zaposlena


V primeru, ko službeno vozilo uporablja oseba, ki v družbi ni zaposlena, gre z vidika dohodnine za prejem ugodnosti v naravi, ki se opredeli kot drug dohodek v skladu s 105. členom ZDoh-2 .Pri tem pa gre za dohodek, ki je prejet v naravi, čigar vrednost se ugotovi na na enak način, vendar je potrebno ugotovljeni znesek ugodnosti obrutiti s faktorjem obrutenja (1,33), davek pa plačati po splošni stopnji 25 %.

Drugi primeri


V primeru, da službeno vozilo uporablja lastnik, ki ni zaposlen, se obračun opravi na enak način kot pri ostalih osebah, ki niso zaposlene.
V primeru, da službeno vozilo uporablja oseba, ki ima sklenjeno poslovodno pogodbo ali prokuro, se uporabi enak postopek kot za zaposlene, le da se davek ponavadi plača po splošni stopnji, saj je pri osebi s poslovodno pogodbo ponavadi navada, da je vključena v zavarovanje nekje drugje.


Ali si podjetje pri nakupu vozila odbije ddv in ali so stroški v zvezi z osebnim vozilom davčno priznani?


Podjetja si ponavad prii vozilih, razen nekaterih izjem, ddv-ja ne smejo odbijati. Po drugi strani pa so stroški, ki nastanejo z vozili, kljub temu, da so uporabljana v zasebne namene davčno priznani, seveda če je bila obračuna boniteta.

 

Vir:

Zakon o dohodnini (ZDoh-2)

Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Davčna uredba)

Prva stranStoritveZaposleniPovezaveKontaktPogosta vprašanjaNovostiPovpraševanje

Izjava o zasebnosti

 
Avtorske pravice (c) 2010 Najgo d.o.o. Vse pravice pridržane